Protect rágcsálóirtó granulátum 2 x 75 g

Protect rágcsálóirtó granulátum 2 x 75 g
599 Ft
3 993Ft/kg

Termékleírás

Jellemzők

Patkányirtás mesterfokon, Aromaáteresztő csomagolás, Magyar Termék Nagydíj 2012

Termék információk

Felhasználható:
Zárt térben és épületek közvetlen környékén vándorpatkány (Rattus norvegicus) irtására. Lakossági felhasználásra.

Formuláció jellege:
Felhasználásra kész, granulált rágcsálóirtó csalétek. A granulátum keserű anyagot (denatónium-benzoát) tartalmaz, amely segít megelőzni a készítmény ember általi véletlen fogyasztását.

Rágcsálóirtó granulátum. Csalétket tartalmazó aromaáteresztő fóliával fedett műanyag tálca

Egyéb információk

Biocid terméktípus száma / megnevezése: 14 / rágcsálóirtó szer
Hatóanyag: 0,0027% (0,027 g/kg) bromadiolon
(EU-szám: 249-205-9, CAS-szám: 28772-56-7)
Engedély száma: 2017-SP-14-00192-0000

Termékadatok

Külső cégek logói

Hazai Termék

Elkészítés és tárolás

Elkészítés és felhasználás

Az irtószer használatát megelőző tevékenységek:
A készítményt olyan helyeken alkalmazza, ahol patkányok előfordulása észlelhető. A rágcsálók jelenlétére jellegzetes nyomaikból (fészkek, lyukak, vonulási utak, ürülék, stb.) vagy a rágásuk okozta károkból következtethet. A nyomok, vagy a látható károkozások alapján becsülje meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálók, majd az irtást ennek ismeretében végezze el.
A készítmény kihelyezése előtt mérlegelje, hogy a tapasztalt rágcsálóártalom megszüntethető-e irtószer alkalmazása nélkül. Irtószert csak indokolt esetben használjon. Rágcsálófertőzöttség megelőzésére vagy rágcsáló aktivitás kimutatására ne alkalmazza.
Az irtás megkezdése előtt - a kezelés hatékonyságának növelése és az újrafertőződés megelőzése érdekében - ellenőrizze a kezelendő területet. A lyukakat, felfúrásokat szüntesse meg és lehetőség szerint minden, a rágcsálók számára elérhető táplálék (például élelmiszerhulladék, kiömlött gabona, stb.) és folyadékforrást szüntessen meg. Ettől eltekintve a rágcsálóirtószer kihelyezésekor már ne takarítsa fel a fertőzött területet, mert azzal megzavarja a rágcsálókat és az irtószerből történő fogyasztást nehezebb lesz elérni.

Az irtószer használatra történő előkészítése:
A tálcát fedő fóliát kihelyezés előtt ne távolítsa el. A fólia aromaáteresztő tulajdonságának köszönhetően a rágcsálók felbontás nélkül is megtalálják az irtószert, majd a fóliát átrágva fogyasztanak belőle.
A tálcát zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett etetőládába kell helyezni. 1 db ládában 1 db tálcát helyezzen el. Az etetőládát a csomagolás nem tartalmazza. Javasoljuk a Bábolna Bio Kft. által forgalmazott Multibaiter® etetőláda alkalmazását. Amennyiben más etetőládát használ, annak kiválasztásánál fordítson figyelmet a rágcsálóirtószert tartalmazó tálca méretére is, mely 161 x 96 mm.
Az etetőládán jól olvasható módon, letörölhetetlenül tüntesse fel a következőket: Figyelem! Rágcsálóirtószert tartalmaz! Tilos elmozdítani vagy felnyitni! Baleset esetén forduljon toxikológiai központhoz (06-80-201-199)! Protect® Rágcsálóirtó granulátum, hatóanyaga: 0,0027% bromadiolon. A termék dobozát a kezelés végéig őrizze meg.

Az irtószer kihelyezése:
Az irtószert tartalmazó etetőládát helyezze a rágcsálók által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira, illetve feltételezett búvóhelyeik közelébe. Elsősorban a falak mentén, a polcok alatt alakítson ki etetőhelyeket. Ügyeljen arra, hogy az etetőláda olyan helyre kerüljön, ahol gyermekek, házi- és haszonállatok, valamint egyéb vadon élő állatok nem férnek hozzá! Lehetőség szerint gondoskodjon az etetőláda rögzítéséről is. Védje a ládát közvetlen víztől, esőtől, az időjárás viszontagságaitól. Irtószert kizárólag zárt etetőládában szabad kihelyezni!

A kezelés lépései:
Alkalmazási dózis:
Minimum 3 méterenként 75 gramm (1 db tálca)
A etetőhelyeket a kezelés kezdetekor legalább 5-7 naponként, majd később legalább heti rendszerességgel ellenőrizze. Amennyiben a tálca kiürült, tegyen újat a ládába. A beszennyezett vagy megromlott rágcsálóirtó szert a csomagolással együtt távolítsa el, és helyezzen ki újat. Ha a kihelyezett irtószer folyamatosan elfogy, akkor létesítsen több etetőhelyet. Amennyiben a fedőfóliát a rágcsálók nem rágták ki, de továbbra is jelen vannak, helyezze át az irtószert tartalmazó etetőládát máshová. A véralvadásgátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálók elhullásának kezdete a fogyasztás után 3-5 nappal várható. A csalétket csak addig hagyja kihelyezve, amíg azt a rágcsálók jelenléte vagy aktivitása indokolja. A rágcsálóártalom a kezelés hatására általában 2-6 hét alatt szűnik meg. Amennyiben a rágcsálók előfordulása és ártalma 35 nap alatt sem csökken érezhetően, forduljon kártevőirtó szakemberhez.

Fontos információ!
Jogszabályi változások miatt a rágcsálóirtó szerek lakosság részére történő forgalmazásában jelentős változások következtek be, amelyeknek a legfontosabb elemei a következők:
1. A hatóanyag tartalom nem haladhatja meg a 0,003%-ot.
2. A forgalmazó maximális csomagolás mérete egerek ellen 50 g, patkányok ellen 150 g lehet.
3. A termékeket kötelező illetéktelenek által ki nem nyitható etetőládába kihelyezni.
Ez a termék már az új jogszabályi feltételeknek megfelelően került forgalomba.
Az engedélyezéshez benyújtott hatékonysági vizsgálatok igazolják, hogy az új, csökkentett hatóanyag tartalmú termékeink hatékonyak, de a csomagolási méretek csökkentése miatt, az eddigieknél hatékonyabb figyelmet kell fordítani arra, hogy elegendő mennyiségű csalétek kerüljön kihelyezésre. Kérjük, hogy a használati utasítást körültekintően tanulmányozza át és ha szükséges több doboz terméket vásároljon a hatékony irtás érdekében. Ha az irtás során a csalétek elfogyott, de a rágcsálók jelenléte még nem szűnt meg, az arra utal, hogy a rágcsálók számához képest a kihelyezett irtószer nem volt elegendő. Ebben az esetben helyezzen ki újabb csalétket a használati utasításban leírtak szerint.

Tárolás

Eltarthatóság és tárolás: Eredeti, zárt csomagolásban, fénytől védett, száraz, hűvös, jól szellőző helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel.

Gyártó Neve és Címe

Gyártó címe

Engedélytulajdonos, gyártó és forgalmazó:
Bábolna Bio Kft.
1107 Budapest
Szállás u. 6.

Forgalmazó cím

Bábolna Bio Kft.
1107 Budapest
Szállás u. 6.

Vevőszolgálat

Bábolna Bio Kft.
1107 Budapest
Szállás u. 6.
Tel.: 06-1 43-20-400
Fax: 06-1 43-20-401
E-mail: info@babolna-bio.com
Internet: www.babolna-bio.com, www.megfoglak.hu

Csomagolás

Darabszám

Egységek száma - 2

Számszerű méret

Számszerű méret - 75

Egység (specifikusan)

Egység (specifikus) - Gramm

Biztonsági információk

Egészségi veszély
Figyelem

A biocid termékeket körültekintően használja. Olvassa el a termékinformációkat a csomagoláson és a kiegészítő információkat a termék használatára vonatkozóan.

Figyelem
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (vért). P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P202 Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette. P280 Védőkesztyű/védőruha használata kötelező. P308+313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. P405 Elzárva tárolandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: "Hulladékkezelés" címszó alatt.
Ellenszere: K1-vitamin kizárólag orvos/állatorvos által.

ÓVINTÉZKEDÉSEK:
Kizárólag rágcsálóirtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazható! Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni. A készítmény mérgező az emlősökre és a madarakra. A kutya, macska, sertés és minden egyéb ragadozó és/vagy dögevő állat mérgeződhet, ha rágcsálóirtó szertől elpusztult, vagy legyengült rágcsálót fogyaszt. A termék használatakor ne egyen, ne igyon, ne dohányozzon. Kihelyezés és ellenőrzés után meleg, szappanos vízzel alaposan mosson kezet. Beszennyezett, romlott rágcsálóirtó szert ne használjon fel.
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól, valamint az ezekkel érintkezésbe kerülő eszközöktől, felületektől elkülönítve, gyermekek és nem célszervezet állatok által hozzá nem férhető helyen kell alkalmazni és tárolni. Ne juttassa az irtószert élővízbe. Vadon élő állatokra veszélyes.

Elsősegélynyújtás: Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a címkét az orvosnak!

Lenyelés esetén: azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját! Hánytatás csak az orvos kifejezett utasítására történhet! A szájüreget öblítse ki vízzel. Ne étkezzen és ne igyon, meleg helyen pihenjen ls értesítse az orvost! Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át! Lenyelést követően csökkenhet a véralvadási képesség, és belső vérzés jelentkezhet. A mérgezés/expozíció és a tünetek jelentkezése között akár több nap is eltelhet. A késleltetett tünetek közé tartozhat az orr- és az ínyvérzés. Súlyos esetben vér jelenhet meg a vizeletben, a székletben. Állat általi lenyelés esetén forduljon azonnal állatorvoshoz.

Bőrre jutáskor: A bőrt bő szappanos vízzel mossa le! Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz!

Szembe jutás esetén: A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő vízzel, óvatosan öblítse ki! Ha a szemben kontaktlencse van, azonnal távolítsa el és folytassa a szem további öblítését! Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz!

Tartsa távol gyújtóforrásoktól és oxidáló anyagoktól.

Hulladékkezelés: A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, a kezelést követően és az ellenőrzések alkalmával gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsálók összegyűjtéséről. Az elhullott rágcsáló tetemét védőkesztyűben, kifordított műanyag zacskó segítségével kell összeszedni, majd egy további zacskóba beletenni és összecsomózva lezárni. A dupla zacskóban lévő tetemet zárt hulladéktároló edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként történik. A kezelés után az etetőhelyeket szüntesse meg. Gyűjtse össze a megmaradt etetőládákat. Gondoskodjon az esetlegesen elszóródott irtószer feltakarításáról. Az eredeti céljára fel nem használható, hulladékká vált irtószert veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvevő helyen - pl. hulladékudvar - kell leadni.

Termékleírás használatával

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvassa el a terméken található címkét és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.

Ha bármilyen kérdése van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.

Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban az Ön jogait semmilyen módon nem érinti.

A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásulvétele nélkül felhasználni.

Tesco © Copyright 2016

Kosár

A kosarába helyezett termékek itt fognak megjelenni