Top impregnáló spray 200 ml

Top impregnáló spray 200 ml
999 Ft
4 995Ft/l

Termékleírás

Jellemzők

Bőr & textil, Ruhára & cipőre

Vízlepergető - impregnáló spray - bőr, nubuk, canvas, velúr - színtelen

Elkészítés és tárolás

Elkészítés és felhasználás

Használati utasítás:
Használat előtt rázza fel! Mielőtt átkefélte a bőrt, amelyhez használja 20-25 cm távolságról permetezze rá a készítményt!

Tárolás

Szavatossági idő: Száraz, fedett helyen, eredeti zárt csomagolásban, 5°C-40°C között tárolja!
Szavatossági idő: 5 év.

Gyártó Neve és Címe

Gyártó címe

Márkatulajdonos/gyártó:
Deisa-Ebano S.P.A.
Via E. Collamarini, 27
40138 Bologna (BO)
Olaszország

Forgalmazó cím

Brands and More Hungary Kft.
2040 Budaörs
Puskás Tivadar u. 37-41. C. ép.

Vevőszolgálat

Brands and More Hungary Kft.
2040 Budaörs
Puskás Tivadar u. 37-41. C. ép.
info@brands-more.hu
Tel: +36302293359
www.brands-more.hu

Csomagolás

Számszerű méret

Számszerű méret - 200

Egység (specifikusan)

Egység (specifikus) - Milliliter

Átlagos méret

Átlagos méret (e)

Biztonsági információk

TűzveszélyFelkiáltójel veszélyKörnyezeti veszély

Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket.

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemirritációt okoz.
Álmosságot vagy szédülést okozhat. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. TILOS hánytatni. Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni. Elzárva tartandó. Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a hatályos jogszabályok szerint.

Termékleírás használatával

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvassa el a terméken található címkét és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.

Ha bármilyen kérdése van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.

Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban az Ön jogait semmilyen módon nem érinti.

A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásulvétele nélkül felhasználni.

Tesco © Copyright 2016

Kosár

A kosarába helyezett termékek itt fognak megjelenni