Top színtelen cipőápoló krém 50 ml

Top színtelen cipőápoló krém 50 ml

Ezt a terméket eltávolítjuk kosarából, így az nem kerül kiszállításra.

Ezt a terméket eltávolítjuk kosarából, így az nem kerül kiszállításra.

Termékleírás

Termék információk

Top cipőápoló krém színtelen - ápol, táplál, fényesít és vízlepergető! Csúcsminőségű cipőkrém kényes cipőkhöz. Könnyű krémezés, hagyományos bevált formula.

Cipőápoló krém színtelen

Elkészítés és tárolás

Tárolás

Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
Szavatossági idő: Száraz, fedett helyen, eredeti zárt csomagolásban, 5°C-40°C között tárolja!
Szavatossági idő: 5 év

Gyártó Neve és Címe

Gyártó címe

Márkatulajdonos/Gyártó:
Deisa-Ebano S.P.A.
Via E. Collamarini, 27
40138 Bologna (BO)
Olaszország

Forgalmazó cím

Brands and More Hungary Kft.
2040 Budaörs
Puskás Tivadar u. 37-41. C. ép.

Vevőszolgálat

Brands and More Hungary Kft.
2040 Budaörs
Puskás Tivadar u. 37-41. C. ép.
info@brands-more.hu
Tel: +36302293359
www.brands-more.hu

Csomagolás

Számszerű méret

Számszerű méret - 50

Egység (specifikusan)

Egység (specifikus) - Milliliter

Biztonsági információk

Felkiáltójel veszélyTűzveszélyEgészségi veszély

Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket.

Tűzveszélyes folyadék és gőz. Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. Az edény szorosan lezárva tartandó. A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni. Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító/berendezés használandó. Szikramentes eszközök használandók. Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. TILOS hánytatni.
Tűz esetén: az oltáshoz hab használandó.
Elzárva tárolandó, A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a hatályos jogszabályok szerint.

Termékleírás használatával

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvassa el a terméken található címkét és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.

Ha bármilyen kérdése van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.

Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban az Ön jogait semmilyen módon nem érinti.

A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásulvétele nélkül felhasználni.

Tesco © Copyright 2019

Kosár

A kosarába helyezett termékek itt fognak megjelenni